Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

 

En grupp forskare från Finland, Sverige och Danmark har genomfört en studie om kvalitet i valideringsprocessen. Forskarna har utgått från en modell för kvalitetssäkring i validering framtagen av NVL,s expertnätverk för validering 2013. Forskarna har studerat modellens användbarhet genom att låta tre utbildningsanordnare i Norden delta i en interaktiv forskningsprocess under 2016 och 2017

Resultaten i rapporten visar att modellen fungerar för att peka ut strategiskt viktiga delar och faser i valideringsprocessen ur ett kvalitetssäkrings perspektiv. Forskarna kan se att modellens breda ansats har varit användbar för att identifiera utvecklingsområden hos samtliga deltagande utbildningsanordnare oavsett land och skillnad i organisation. Det gemensamma för anordnarna är att de bedriver yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Att rapporten visat att den framtagna modellen är användbar för att reflektera över kvalitet i valideringsprocessen är viktigt och intressant då arbetet med validering är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet i de nordiska länderna.

Ladda ner rapporten här

Beskrivning av modell för kvalitetsarbete inom validering. Modellen består av åtta kvalitetsfaktorer med individen i centrum. Läs mer om nordisk utvecklingsprojekt här

Gå til one pager om the Nordic Quality Model,