Qvist-Eriksen oppnevnt til klagenemnd

 
Svein Quist-Eriksen
Svein Quist-Eriksen

FuNs tidligere styreleder, Svein Qvist-Eriksen, er oppnevnt til å sitte i klagenemnd for vedtak fattet av NOKUT i fagskolesaker. Vervet har en funksjonstid til 31. desember 2018. Svein har tidligere sittet i fagskolerådet og vi er glade for at hans kompetanse fortsatt skal komme fagskolene til gode.