Rädda världens bästa utbildningssystem

Just nu pågår ett initiativ för att rädda världens bästa utbildningssystem som en helhet.

 
Bild: Pexels Bild: Pexels

Under våren har 11 riksdagsledamöter från olika partier gått ut i en kampanj tillsammans med 13 intresseorganisationer för att bryta en nedåtgående trend. De vill se utbildningssystemet som en helhet, och inte hålla på med ständiga nedskärningar eller småreformer här och där.

Sjunkande siffror

Trots att utbildningssystem i Finland ofta har kallats för världens bästa ser initiativtagarna nu med oro på sjunkande siffror, både vad gäller antal studerande och prestationer. Därför vill de arbeta över partigränserna och utanför valmandatsperioder, för att vända trenden.

Helheten avgör

Initiativtagarna vill trygga helheten och säkerställa att alla i Finland har samma möjligheter till en god utbildning som grund för livet. Det livslånga lärandet är avgörande, och systemet måste ses som en helhet. Det betyder bland annat att tillgången till folkbildning är lika viktig som förskoleundervisningen och yrkesutbildningen. Bara genom att ta detta helhetsgrepp kan vi vända trenden och återskapa världens bästa utbildningssystem, menar aktivisterna.

Källa: Pressmeddelande