Rådet för livslångt lärande

 

Rådet för livslångt lärande är ett sakkunnigorgan i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet. Rådet har som uppgift att behandla frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt förutsättningar för livslångt lärande och utvecklandet av vuxenutbildningspolitiken.

Läs mera på Minedu.fi