Rådgiverkonferansen 2012 i Oslo 3. og 4. mai

 

Ønske om bedre karriere- og sosialpedagogisk veiledning har ført til at en profesjonell konferanseaarrangør nå tilbyr konferanse for rådgivere i skolen.  Fokus vil ligge på:
• Rådgiverrollen som nøkkelfunksjon i skolen
• God karriereveiledning tross ressursknapphet i en hektisk hverdag
• La deg inspirere av mulighetene nye veiledningsverktøy gir
• Rådgiverens ansvar for å styrke elevenes motivasjon og til å bli tryggere på egne valg

Les mer på: Confex.no