Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

 

Ragnar Smittberg, som har stor erfarenhet inom området, berättar en solskenshistoria för redaktören Camilla Lindberg. Det handlar om ett Radio Nordplus-projekt där Finland, Sverige och Danmark samarbetar under lättsamma och fria former.

Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Mer om projektet

Radio Nordplus – ”train the trainers without borders” är ett nordiskt samarbetsprojekt med målsättningen att utbyta expertis och erfarenheter av att träna och sporra personer som hotas av marginalisering att delta i närradioverksamhet.

Under det tvååriga projektet kommer många testkurser att genomföras i deltagarländerna, ledda av närradioutbildare och målgruppsutbildare i tandempartnerskap.

Huvudpartner är Kansan Radioliitto - Folkets Radioförbund ry, Finland.

Kontaktperson: Riitta Haapakoski, +358 44 954 0224

Nordplus logo