Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

Nu fortsätter arbetet med den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Under 2014 genomförs rådslag i studieförbund och folkhögskolor för att lyfta frågan. Till stöd finns resurspersoner i studieförbund och folkhögskolor.

 

För att stärka den digitala utvecklingen i studieförbund och folkhögskolor har Folkbildningsrådet beslutat initiera rådslag. Digitaliseringen i samhället går vidare och det är viktigt att stärka folkbildningens roll och förutsättningar att öka den digitala delaktigheten, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet.

Syftet med Rådslag 2014 är att 
• identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande
• stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna
• ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.

Läs mer på Folkbildning.se.