Ramlag och handlingsplan för vuxenutbildningen på Åland

 
Ramlagen är tänkt att fungera som det övergripande regelverk för vuxenutbildningen som saknas. Deadline för arbetsgruppens slutrapport är den 31 maj 2009. Vidare har landskapsregeringen beslutat att ett förslag till handlingsplan för utveckling av vuxenutbildningen på Åland ska utarbetas under våren 2009. Mål, strategier och en väl utvecklad infrastruktur för vuxenutbildningen efterfrågas för att man ska kunna tillgodose invånarnas möjlighet till livslångt lärande. Även förslaget till handlingsplan ska vara klart den 31 maj 2009.