Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

 

Tämän paljon keskustelua herättäneen raportin on laatinut monitieteellinen työryhmä, johon kuului jäseniä mm. työministeriöstä, opetusministeriöstä ja työnantajien keskusjärjestöstä. Raportissa mainitut 37 konkreettista toimenpide-ehdotusta on jaettu viiteen eri yhteiskunnalliseen osa-alueeseen, ja niiden kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja naiset. Erityisen paljon huomiota saa ensimmäinen osa-alue - koulutus ja tutkimus. Tähän teemaan liittyvissä toimenpide-ehdotuksissa esiin nousevat mm. korkeakoulutuksen huomattava taloudellinen priorisointi, uusien koulutusohjelmien kehittäminen Färsaarten yliopistossa, campusalueen perustaminen, opiskelija-asunnot sekä muiden oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.

Lisätietoja väestönkasvun kokonaissuunnitelmasta ja raportti: Vmr.fo