Raportti etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä

 
Mitä etäopiskelu merkitsee osanottajalle? Onko joustavuus pelkästään myönteinen asia? Johtaako etäopiskelu eristymiseen vai synnyttääkö se uusia kontakteja? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Folkbildningsrådetin tuoreesta raportista, joka perustuu parinkymmenen etäopiskelijan haastatteluihin. Raportin otsikko on “Deltagarröster om folkbildning på distans” (osanottajat kertovat etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä).