Raportti maahanmuuttajayrittäjyyden edistämisen kansainvälisistä hyvistä käytänteistä

 

Raportissa käsitellään kokemuksia yhdeksästä Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtiosta. Esimerkit liittyvät mm. verkostoitumiseen, mentorointiin, koulutukseen ja maahanmuuttajayrityksille suunnattuun vienninedistämiseen. Tanskalaiset ja muut pohjoismaiset opinto- ja uraohjaajat voivat saada uusia ideoita muiden maiden kokemuksista ja soveltaa niitä omiin ohjauskäytänteisiinsä.

Raportti (tanskaksi): PDF