Raportti toisen asteen opintojen keskeyttämisestä Pohjoismaissa

 

Muualla Pohjolassa keskeyttäneiden osuus on tänä aikana joko pysynyt samana tai kasvanut. Tämä viittaa siihen, että työttömyysasteen ja opintojen keskeyttämisen välillä on yhteys. Jos työnsaanti on helppoa, opintojen keskeyttämisen todennäköisyys kasvaa. Ennen suurta kriisiä keskeyttäneiden osuus oli Suomessa melkoinen, mutta kriisin myötä se pieneni huomattavasti. Pitkällä aikavälillä talouskriisi vaikuttaa hyvin todennäköisesti myös Islannissa samalla tavoin.
Maaliskuun lopussa ilmestyi raportti toisen asteen opintojen keskeyttämisestä Pohjoismaissa. Raportissa selostetaan ilmiön laajuutta ja ominaispiirteitä viidessä pohjoismaassa.  Raportin mukaan tärkeimpiä syitä keskeyttämiseen ovat huono koulumenestys koulutien alussa, puutteelliset sosiaaliset taidot ja heikko sitoutuminen koulutyöhön. Pohjoismaissa 60–80 % ikäluokasta käy loppuun toisen asteen koulutuksen. Vaikka luku on historiallisen korkea, keskeyttäneiden määrän vähentäminen aiheuttaa päänvaivaa kaikissa Pohjoismaissa.

Lisätietoa (norjaksi).