Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 
 Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Tillfället samlade vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området. Syftet var att sätta fokus på strategier och strukturer för livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

De självstyrande områdena har ett gemensamt behov för en utveckling av vägledningstjänster och användandet av IKT i vägledning. I förhållande till NVL:s insatser för att främja livslångt lärande och tvärsektoriellt samarbete inom vuxnas lärande har nätverket tillsammans med relevanta myndigheter i de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland skapat möjlighet till ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och dialog med beslutsfattare. Ett första dialogmöte hölls i Torshavn 31.05.2017 kring temat Hur skapar man en strategi för livslång vägledning (LLV)? Det andra dialogmöte i Nuuk 27.11.2019 satte fokus på Vad är statusen för e-vägledning i de självstyrande områdena?

Det tredje och senaste dialogmötet online från Mariehamn 29.09.2021 diskuterade: Vilka strategier för livslång och hållbar vägledning har vi?

En viktig del i samarbetet har varit NVLs arbetsgrupp för IKT & vägledning. Arbetsgruppen har bestått av representanter från alla tre självstyrande områden. Samarbetet i arbetsgruppen har bidragit till de självstyrande områdenas utveckling av en hållbar lokal strategi och politik för vägledningssystem där e-vägledning är i fokus. Resultatet från samarbete är rapporten ”Modell og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland” som hittas här.

Arbetet i gruppen IKT & vägledning är avslutat. Tre dialogmöten har hållits i respektive självstyrande område. Samarbetet har framförallt bidragit till en policyutveckling, inte enbart till nytta för den fortsatta utvecklingen i de självstyrande områdena utan också för de nordiska länderna.