Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

 
Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde S. Grønhovd (Voksenopplæringsforbundet). Mai 2010.

I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. 
Folkehøgskolene var de ivrigste til å svare på undersøkelsen, 153 av de mottatte responsene kommer fra folkehøgskoler. Den nest største gruppen er arbetar/medborgarinstitutt med 52 responser. 
Av de som har svart på undersøkelsen svarer 69 % at de bruker sosiale medier i dag, og Facebook er den desidert største arenaen.

 

Uppgiftslämnare: Hilde Søraas Grønhovd

E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no