Rapport om kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid med en serie seminarer i de nordiske landene.

 

Det første foregikk i Oslo den 29. mars i et samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonen LO, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, NVL og Voksenopplæringsforbundet. Seminariet hadde solid deltakelse fra partene i arbeidslivet, politikere og utdanningsaktører som engasjert diskuterte anbefalingene i rapporten. Resultatene ble presentert av nettverksmedlemmene Benedikte Sterner fra LO og Tormod Skjerve fra Virke.

Den norske regjeringen har nylig lagt fram sin kompetansepolitiske strategi. Tormod Skjerve i Virke som er medlem av nettverket, mente at det nordiske resultatet kan inspirere i implementeringen av den norske strategien. Han nevnte blant annet områder som burde styrkes i Norge og som ikke er så tydelige i kompetansestrategien, men som løftes fram i rapporten.

Blant anbefalinger som deltakerne syntes var viktige, var utviklingen av et felles og helhetlig system for å beskrive og validere kvalifikasjoner og kompetanser som har legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystemet. En vesentlig del av et slikt system vil være å etablere forståelse for og anerkjennelse av verdien fra læring i arbeidslivet. Anbefalingen om å styrke kunnskapen om økonomiske perspektiver på kompetanseutvikling i arbeidslivet fikk også god tilslutning.

Fra Oslo går stafetten videre til Torshavn på Færøyene der seminaret foregår den 20. april. Tidspunkter for de øvrige seminarene blir publisert i kalenderen på nvl.org når de er fastsatt.

Vil du vite mer, kan du kontakte den islandske NVL-koordinatoren Sigrún Kristín Magnúsdóttir som er koordinator for prosjektet:  sigrunkri@frae.is Prosjektet er også grundig omtalt i prosjektrommet på NVLs nettsider http://nvl.org/natverk/arbetslivskompetens