Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet

Blandt andet påpeger rapporten den vigtige rolle, studie-og karrierevejledere har i gymnasier i forhold til at forebygge frafald fra studier

 
 Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet Foto: Islands regering

Rapporten opstiller forslag til konkrete tiltag, der har til formål at reducere pandemiens negative langsigtede virkninger på udsatte grupper i det islandske samfund. Regeringen blev i fredags enige om at bidrage med 1 milliard ISK til aktiviteter i 2023 baseret på forslagene i rapporten.

Tiltagene har som formål at øge udsatte gruppers aktivitet i samfundet. Et af forslagene omhandler tiltag inden for gymnasierne i forbindelse med øget frafald fra studier, psykologtilbud og studie- og karrierevejledning. Rapporten fastslår, at der er behov for at understøtte arbejdet for studie- og karrierevejledere i gymnasierne, som er centrale aktører i forhold til at identificere elevers problemer i skolerne, følge op på tiltag og sikre forebyggelse.