Råstofskolen har fået to nye uddannelser

 

Med skolegang i de to første år og de resterende to år der foregår på et praktiksted ved enten et mineselskab eller en entreprenørvirksomhed, afsluttes uddannelsen med en svendeprøve. For at sikre en international standard, samarbejdes der med en erfaren skole på området, det er Kirkenes Videregående Skole i Norge og også dermed kan sikres merit til videreuddannelse i hele Skandinavien.
Der er optaget 12 elever på hver uddannelse og i den første år studerer alle eleverne sammen, indtil de skal vælge én af de to uddannelsesretninger i det andet år.
Årsagen til opstarten af de to uddannelser er fremtidsudsigterne for minedriften i Grønland med mange projekter der skal i gang.

Råstofskolens hjemmeside: www.sanilin.gl