Rätt riktning för Jeanette

 

– Jag är otroligt glad att jag började den här utbildningen, nu är jag på väg i rätt riktning, säger 22-åriga Jeanette Canborn som läser en yrkeshögskoleutbildning till löneekonom vid Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm.
När Jeanette gick på gymnasiet visste hon inte alls vad hon ville arbeta med. Efter att hon tagit studenten åkte hon till Storbritannien och arbetade inom hotell och restaurang.
– Det var jättekul men inget yrke för mig. Till slut kände jag att det var dags att åka hem och bli ”seriös”, säger hon.
Jeanette var från början inne på att bli personalvetare, som är ett mycket populärt yrke just nu. Att läsa till löneekonom var ett bättre alternativ för att få jobb, tänkte hon.
I Jeanettes klass är åldrarna blandade – där finns såväl elever som just tagit studenten som elever i 35-årsåldern. Gemensamt för alla är att de läser för att få ett arbete. Men det betyder inte att utbildningen enbart är praktiskt inriktad.
– Första året går vi i skolan och andra året är det praktik, berättar Jeanette som själv läser andra terminen av fyra. Året i skolan är intensivt, så om man ska läsa här måste man veta att det är det man vill göra, säger Jeanette.
Hon har goda förhoppningar om att få jobb efter utbildningen.
– Jag har hört att flera studenter har blivit erbjudna arbete på sina praktikplatser, både sommarjobb och fasta anställningar.

Arbetsmarknadsrelevans

Tidigare undersökningar har visat att mellan 80 och 90 procent har fått jobb efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Nu görs en ny undersökning för att se hur statistiken ser ut i dag, berättar Per-Åke Bladh, pressekreterare på YH-myndigheten.
Det är bara knappt ett och ett halvt år sedan myndigheten, som ligger under Utbildningsdepartementet, startades. YH-myndigheten är en utvidgning av den tidigare KY-myndigheten. KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning, ett begrepp som nu successivt håller på att bytas ut mot YH-utbildning.
– En YH-utbildning ska ha arbetsmarknadsrelevans, och en koppling till vilka behov som finns på arbetsmarknaden är a och o för att vi ska bevilja statsbidrag till utbildningen, säger Per-Åke Bladh.
Varje YH-utbildningsanordnare måste därför ha en ledningsgrupp från det lokala näringslivet och arbetsmarknaden. I vissa fall har utbildningarna utformats utefter vilka behov som har funnits i en speciell ort. Per-Åke Bladh ger ett exempel:
– När hustillverkare i Vetlanda saknade husdesigner slog de sig samman och ordnade en sådan utbildning, berättar han.
Det finns dock ett undantag. YH-myndigheten förvaltar också en rad hantverksutbildningar där syftet är att värna det svenska kulturarvet och se till att kompetensen inte försvinner. Det kan till exempel handla om konsthantverkare, möbelsnickare eller skräddare.
YH-myndigheten arbetar också med validering av utländska utbildningar och yrkeskunskaper.
– Det handlar om att se vilket kunnande som finns hos nyanlända till Sverige. En del har fått sina kunskaper på ett annat sätt än skolboksvägen. Arbetsförmedlingen är en stor intressent i detta arbete, säger Per-Åke Bladh.
EQF, den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, är en annan del i Yrkeshögskolans verksamhet. 31 europeiska länder har kommit överens om ett gemensamt ramverk för kvalifikationer som ska göra det lättare att jämföra människors kunskaper och utbildningar med varandra.
– Syftet är bland annat att kunna öka rörligheten mellan länderna, säger Per-Åke Bladh.

Framtidstro

Det talas mycket om den höga arbetslösheten bland unga, men Jeanette Canborn har haft tur och alltid fått jobb genom kontakter. De flesta av hennes kompisar har antingen jobb eller går någon utbildning.
Hon är optimistisk inför framtiden.
– Om tio år hoppas jag absolut att jag är fast anställd och har en lite högre position på ett större internationellt företag. Det är drömmen just nu, säger Jeanette Canborn.


Fakta:

Några exempel på YH-utbildningar: Lokförare, helikopterförare, apotekstekniker, redovisningsekonom, 3D-konstruktör, badmästare, konditor, bank- och försäkringstjänsteman, kantor, bildjournalist.

Länk:
www.yhmyndigheten.se