Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

 
Begrebet real kompetence validering bruges om den kompetence som individet har tilegnet sig på forskellig måde, fx med en formel uddannelse i skole, erhvervsuddannelse, fritidslæring, arbejdserfaring, aktiv deltagelse i foreninger samt familieliv. Real kompetence evaluering foregår på den måde at individets samtlige kompetencer kortlægges med det mål at de evalueres og anerkendes og ikke mindst bliver synlige for selve individet og alle partere af interesse. Den slags evaluering virker ofte som en motivation for fortsat læring eller udvikling i arbejde. Mange af kvinderne har sat kurs mod et studie i efteråret. 
Det er første gang, man afslutter opgave som denne hos Mimir – livslang læringscenter. Arbejdet startede i januar og var organisering af opgaven i samarbejde mellem Mimir – livslang læringscenter, Arbejdslivets oplæringscenter (FA), Forbundet for medarbejdere i pengeinstitutter (SSF) samt selve pengeinstitutterne. 
Se mere på www.mimir.is.