Real kompetence vurdering for voksne i de nye lov for videreuddannelse

 
I den nye lov for videreuddannelse, som for nylig blev vedtaget, er der fastsæt at undervisningsministeren udgiver regler om klassificering og opdeling af uddannelse i forhold til uddannelsens kompetence- og slutmål (§ 23) og om at en elev som optages til videregående uddannelse har ret til real kompetence vurdering (§ 31) og at undervisningsministeren fastsætter regler om real kompetence vurdering i uddannelsens hovedcurriculum. På den ene side er her tale om en bestemmelse om at man opretter en national ramme om kvalifikationer (e. national qualifications framework) som kan forbindes med den europæiske ramme EQF. På den anden side foreligger at man opretter et real kompetence vurderingssystem som kan give et helhedsbillede af den voksnes forrige uddannelse, den formelle jævnt den uformelle samt den voksnes erfaring, til forkortelse af videregående uddannelse til afgangseksamen.
Se mere på www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/