Realkompetanse

 

Torsdag 17. mars på Scandik Helsfyr

tid: 1230 - 1600, til seminar om Realkompetanse.

Dokumentasjon av livets kompetanse er viktigere enn noen gang, men hva slags kunnskap dokumenteres?

12:30 Bell prosjektet - Kurs motiverer til læring og livsglede
Professor Jyri Manninen fra Øst Finland Universitet om resultatene fra Bell prosjektet

«The results indicate that participation in liberal adult education generates multiple benefits for individuals and society. 70 - 87% of respondents experienced positive changes in learning motivation, social interaction, general wellbeing and life satisfaction”

13:30 Realkompetansevurdering i Norge gir den et riktig bilde?

Pippi Müller er prosjektleder for et Interreg prosjekt som har som mål å få til en dansk-svensk-norsk felles mal for hvordan vi kan beskrive ikke-formelle og uformelle
Gjennom et utdanningsprogram for ufaglærte, gode praktikere innen helse og omsorg har hun erfart at dagens ordning ikke nødvendigvis fanger opp ikke-formelle og uformelle kompetanser.

14:30 Hva kan vi bidra med?

Er kurs og læring i frivillige organisasjoner spesielt egnet til å bygge kompetanser som ikke måles gjennom eksamener og tester?

Hvilken rolle spiller den ”skjulte” kunnskapen når arbeidsledighet og innvandring er påtrengende utfordringer?
Samtaler og diskusjon med den ferske, nordiske rapporten Folkbildning og evaluering av nøkkelkompetanser som bakgrunn

1545 Oppsummering
Påmelding innen 7. mars til vofo@vofo.no