Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

 

Dette politikknotatet er laget av Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) for å fremheve resultatene som allerede er oppnådd innen fagområdet validering i Norden. Det omfatter forslag om ytterligere tiltak som er nødvendige for å  gjennomføre Europarådets anbefaling.

Kunnskapsgrunnlaget er laget av NVLs nordiske ekspertnettverk om validering. Mer informasjon om det nordiske samarbeidet om validering finnes på  www.nvl.org/validering.

Policynotatet foreligger på engelsk, dansk, svensk, islandsk og finsk.