Realkompetansevurdering i universitetet (arbeidstittel)

 

Nordens hus i Reykjavik arrangementet er i samarbeid med NVL ekspertgruppe for validering og NVL Island.