Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

 
Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson

Dette er nå mulig i Norge pga. endringer i bestemmelsene om realkompetansevurdering (validering) i Forskriften til opplæringsloven.

Tidligere ble det stilt krav om at realkompetansevurdering skulle foretas på enten norsk eller samisk. Endringene innebærer at realkompetansevurdering nå er mer tilgjengelig for flere, herunder nyankomne flyktninger. 

Utprøving i norsk VISKA-prosjektet (Visible Skills of Adults)

Å tilby realkompetansevurdering på nyankomne flyktningers eget morsmål er prøvd ut i det norske VISKA-prosjektet. Flyktninger i integreringsmottak har gjennom dette prosjektet fått tilgang til kompetansekartlegging, karriereveiledning og realkompetansevurdering, med gode resultater.

Formålet med det norske VISKA-prosjektet har vært å bidra til raskere integrering. 

VISKA

VISKA er et ErasmusPluss-prosjekt med fokus på realkompetansevurdering (validering). Belgia, Irland, Island og Norge er samarbeidspartnere.  I Norge deltar fem fylker med integreringsmottak for flyktninger: Nordland, Trøndelag, Oslo, Vestfold og Vestagder.