Realkompetansevurderingen var avgjørende for forbilde

Uni Þór Einarsson fikk utmerkelsen som blir tildelt voksne som har oppnådd fremragende resultater i utdanning og styrket sin stilling på arbeidsmarkedet. Med sterk vilje og stor utholdenhet besto Uni Þór svenneprøve som mekaniker med glans høsten 2017. Hans mål er ikke bare å fullføre svenneprøve som mekaniker men også som dreier og rørlegger og fortsette studier på teknisk høyskole.

 
Uten den støtten, oppmuntringen og motivasjonen som veilederne ytet ville jeg ikke lykkes, sa Uni Þór Einarsson når han mottok utmerkelsen. Frae.is Uten den støtten, oppmuntringen og motivasjonen som veilederne ytet ville jeg ikke lykkes, sa Uni Þór Einarsson når han mottok utmerkelsen. Frae.is

Historien til Uni er dessverre ikke enestående. Han mistrivdes på skolen, fikk tidlig diagnose som hyperaktiv og uoppmerksom i tillegg til at han hadde både lese- og skrivevansker. Han sluttet på skolen så snart han kunne. Etter noen år som ufaglært arbeider i fiskeindustrien fikk han jobb i farens verksted. Lenge - i mange år forsøkte familien å overbevise Uni om at han skulle snu tilbake og ta utdanning, men han syntes det var slett ikke nødvendig. Han har alltid vært flink med hendene sine og trivdes fint i farens firma.

Forandringer i familien

Når Uni Þór nærmet seg tretti år fikk først hans far og litt senere hans bror kreft. Da ble Uni klar over at ingenting varer evig, heller ikke stabiliteten i familien. Han erkjente at utdanning var en vei til modning og karriere. Han hadde innerst inne lenge drømt om å utdanne seg til å overta virksomheten hvis det ble aktuelt. Et par år senere ble Unis datter født og det hadde en stor innflytelse på hans beslutning om at dette dugde ikke, han måtte ta en utdanning. 

Vil at min datter blir stolt av sin far!

– Når jeg fikk henne i fanget og så på henne ble jeg klar over at jeg ville gi henne alt hun fortjente, gode muligheter og trygg oppvekst. Jeg ville at min datter kunne se opp til meg og være stolt av meg. Jeg innså at for å kunne det måtte jeg ta en utdanning. Min bror hadde vært gjennom realkompetansevurdering med et godt resultat. Han anbefalte at jeg besøkte IDAN, yrkesfagenes utdanningssenter i Reykjavik. Jeg mannet meg opp og høsten 2015 deltok jeg i et møte om realkompetansevurdering. Etter det fantes ingen vei tilbake, sier Uni Þór.

Faktabox

Arbeidslivets opplæringssenter (AO) deler ut utmerkelsen forbilde i voksnes læring. Målet er å motivere voksne til å ta utdanning ved å sette fokus på andre som har kommet seg over hindringer og hatt framgang og fullført en utdanning etter realkompetansevurdering. Tradisjonen tro deles utmerkelsen ut på senterets årsmøte. I 2018 var Uni Þór Einarsson, mekaniker den ene av to som mottok utmerkelsen.

Mer om Arbeidslivets opplæringssenter her.

Mer om IDAN her.

Alltid møte i timene og alltid gjøre lekser

- Utfallet av vurderingen var positivt, jeg fikk en hel del godkjent, særlig i den faglige delen, men jeg manglet en hel del av de allmenne boklige fag. Jeg var engstelig den første skoledag, syntes ikke jeg var noe særlig. Hva har jeg kommet meg i? Hvordan skal jeg klare dette? Hva kan jeg gjøre? Disse og liknende spørsmål kom opp. Da bestemte jeg at jeg ville alltid møte opp i timene og alltid gjøre leksene. Jeg måtte virkelig anstrenge meg for å lære, lære å lære og finne ut av hva passet meg best. Når jeg fikk de første prøvene tilbake turte jeg ikke engang å kikke på karakteren.  Men karakterene har alle vært over åtte (på 1 - 10 skala), sier Uni Þór stolt. 

Jeg forsto at jeg kunne lære

- Denne reisen har ikke vært lett, sier Uni Þór. Ofte måtte jeg sitte langt ut på natten for å løse oppgaver som mine klassekamerater brukte en time på. Men jeg står sterkere ved veis ende, har økt selvtillit og tro på at jeg klarer det meste. Etter realkompetansevurderingen syns jeg egentlig at alle dører står åpne. Som mekaniker er jeg halvveis som dreier og mitt mål er å ta svenneprøven neste vinter. Videre har jeg bestemt å gjennomgå realkompetansevurdering for rørlegger og tar sikte på å studere teknologi på høyskolen. Utdanning kan ingen ta fra deg.

uni.jpg
Utdanning kan ingen ta fra deg, sier sier Uni Þór.
 

Når Uni Þór fikk utmerkelsen takket han særlig veilederne hos IDAN. Det er ikke første gang som forbildene takker yrkes- og studieveiledere. Edda Jóhannesdóttir hos IDAN fortalte til Dialog om veiledernes rolle i samarbeidet med kortutdannete personer, men som har betydelig erfaring fra arbeidsmarkedet.  

Veiledernes rolle hos IDAN

̶  Vi møter ofte kortutdannete. De som ikke har fullført utdanning på nivå 3 i den videregående skolen er jo voksenopplæringens målgruppe på Island.  De har av forskjellige grunner droppet ut av skolen, noen har dysleksi eller en annen diagnose. Vi gjennomgår deres historie når de kommer i intervju hos oss. Noen er rett og slett redde for å gå tilbake til skolen etter langt fravær, eller de har dårlige erfaringer fra sist de gikk på skole, sier Edda Jóhannesdóttir, faglig leder for veiledning hos IDAN. 

Edda-johannesdottir-250.jpg  
Edda Jóhannesdóttir, faglig leder for veiledning hos IDAN

Vi presenterer tilbud

̶  Vi starter med å presentere de tilbud som finnes i skoler nå, tilbud som passer bedre enn de som fantes når de, for lenge siden, gikk på skolen. Vi syns det er spesielt viktig å presentere et tilbud som er særlig tilpasset de som har vært gjennom realkompetansevurdering og har behov for å tilegne seg de allmenne teoretiske fag, sier Edda. Det innebærer at de kan klare alle fagene på et semester. Undervisningen er tilpasset personer som vender tilbake til utdannelse etter lengre opphold.  

Studieplanene skaper rammen

Selvfølgelig foregår undervisningen ifølge studieplanene for hvert fag, men måten den organiseres på har vist seg å passe denne gruppen bra. Uni Þór fullførte nettopp de allmenne teoretiske fagene på denne måten. Det har også vist seg å være viktig at vi viser dem hvordan utdanningen er organisert, vi viser også selvevalueringsformene og da ser de med engang at de kan en hel del av det som inngår i undervisningen. De blir ofte overrasket over at studieplanene beskriver deler av det som de kjenner fra jobben, men fram til vurderingen har de trodd at de mangler langt mer utdanning for å fullføre svenneprøven enn resultatet av valideringen viser, sier Edda.

Som regel mangler allmenne teoretiske fag

̶ Men det er nettopp de allmenne teoretiske fagene de har vanskeligst med og de må fullføres på en skole. Derfor passer dette tilbudet noen av dem så fint, sier Edda. Flere av dem har kanskje drømt om å fullføre en utdanning men har ikke realisert drømmen og når de kommer til screening intervjuet til veilederen viser det seg plutselig at den kan gå i oppfyllelse.

Realkompetansevurderingen er avgjørende

- Realkompetansevurderingen spiller en veldig viktig rolle, deltakerne får sin kunnskap vurdert og da opplever de at de allerede har en hel del som de har tilegnet seg i arbeid. Det motiverer og gir god start inn i skolen, selvtilliten styrkes når de ser at de er godt på vei i utdanningen og får godkjent mye mer enn de hadde forventet.

Oppfølgingen spiller også viktig rolle

Veilederne ved IDAN har lagt vekt på å følge godt opp enkeltpersonene i hele prosessen. Ikke minst etter at selve valideringen er over, hjelpe med valg av studier og formidle informasjon om studier, sier Edda. Skolesystemet har gjennomgått mange forandringer siden de sist gikk på skolen og derfor er oppfølgingen særlig viktig. 

Sluttarrangementet, arena for kontakt til skolen

̶  På slutten av semesteret lager vi alltid et arrangement for alle deltakere som har vært gjennom realkompetansevurdering. De siste gangene har vi også invitert representanter fra skolene for å gi informasjon om utdanningen og der gis også mulighet til å melde seg direkte på skolen hvis de ønsker det. På den måten har personene allerede fått en kontakt med skolen. Men etter arrangementet kontakter vi også alle for å høre hvordan det går, om de har behov for hjelp til å melde seg på eller mangler mer informasjon. Målet er at flest mulige starter utdanning direkte etter realkompetansevurderingen og derfor er oppfølgingen viktig. Noen henvender seg flere ganger etterpå for å søke informasjon om utdanning, sier Edda Jóhannesdóttir til slutt.