Realkompetansevurderingssystem i kraftig utvikling – 47 nye veier

Arbeidslivets opplæringssenter leder sammen med Vitensenter for livslang veiledning ved Islands universitet prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning », som delvis finansieres med IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) støtte. Prosjektet vil ta tre år og det startet i 2012.

 

Målet med prosjektet er å framskynde oppbyggingen av et system for realkompetansevurdering på Island og åpne for opplysning om arbeid og utdanning i en egen database. Antall studiebeskrivelser på videregående skole, som kan vurderes mot, skal økes om 40, vurdering mot kompetansebeskrivelser av 6 yrker og utføre 6 prosjekter mot standarder for allmenn yrkesfaglighet. Grunnlaget for databasen skal være 500 yrkesbeskrivelser med kompetansekrav og tilkopling til yrkes- og studieveiledning. 
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is