Realkompetencevurdering og merit på erhversuddannelser

 
Realkompetencevurdering og merit på erhversuddannelser Johannes Jansson/norden.org

En ny undersøgelse fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut - viser, at når voksne mennesker søger ind på en erhvervsuddannelse og gennem realkompetencevurderinger vil afkorte uddannelsens forløb, får de især merit i forhold til grundforløbet og praktikken i deres nye uddannelse. Det er langt mindre udbredt at få merit i forhold til skoledelen på hovedforløbet.

Det er typisk at afkortning af grundforløb sker på basis af uddannelsesbeviser og afkortning af praktik ofte sker på basis af praktikerfaringer.

Rapporten peger på at skolerne oplever det som relativt vanskeligt at omsætte erfaringsbaserede realkompetencer fra arbejdslivet til formelle uddannelsesmål og uddannelseskategorier, mens det er lettere at håndtere uddannelsesbeviser med deres referencer til kendte uddannelsesmål.

Læs rapporten: http://www.eva.dk/projekter/2014/realkompetencevurderinger-og-merit-for-voksne-pa-eud/download-rapport/standardmerit-meritpraksis-og-realkompetencevurdering-pa-erhvervsuddannelserne