Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 

Den tværfaglige arbejdsgruppe, som har udarbejdet betænkningen, består af repræsentanter fra bl.a. ministerier, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskoler. Koordinator og formand for arbejdsgruppen var Eyðun Gaard, leder af “Erhvervsuddannelseskontoret” og medlem af NVLs ekspertnætverk for validering. 
 Det overordnede formål med betænkningen er at give de politiske myndigheder indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan etableres på Færøerne. Målgruppen, som arbejdsgruppen har sat i fokus, er ufaglærte voksne. Målsætningen er, at arbejdet kan iværksættes fra sommeren 2014.

Læs mere på færøsk på Mmr.fo og på Yrkisdepilin.fo og download betænkningen HER
Elisabeth Holm
 E-post: elisabethh(ät)setur.fo