Recept för ett lyckat kulturår

 

– Åbo har ett budskap över alla andra: Kultur gör människor gott. Kultur ökar det psykiska men också det fysiska välbefinnandet, säger Cay Sevón, VD för Stiftelsen Åbo 2011 som förbereder kulturhuvudstadsåret.
Sambandet mellan kultur och välfärd syns särskilt tydligt i ca en tredjedel av programmet för 2011 och omfattar kulturprogram t.ex. i äldreboenden, skolor, daghem och fängelser. Dessutom delar läkare på Åbos hälsostationer under 2011 ut 5500 kulturrecept med vilka man kommer in på kulturhuvudstadsårets evenemang.
Åbo och Tallinn är Europas kulturhuvudstäder år 2011.

Läs mera: www.turku2011.fi/sv och www.tallinn2011.ee/eng
Källa: Minedu.fi