Redaktionensmøde i København

 
Som følge af drøftelserne vil der i fremtiden komme nogle artikler der vise forskelle og ligheder på områder der berører fængselsundervisning i de nordiske lande.
Alle kan bidrage med artikler til hjemmesiden ved at henvende sig til en af redaktørerne.
Redaktionen består af Roberto Ghisler (Formand for redaktionen, Sverige), Torfinn Langelid (Norge), Larry Kärkkäinen (Webredaktør, Finland), Anna Frida Bjarndottir (Island) og Per Thrane (Danmark).