Redegørelse om revidering af erhvervsuddannelser

 

Torsdag den 8. april fik uddannelses og kulturminister, Helena Dam á Neystabø, overrakt udvalgets arbejde i form af en rapport med tilhørende anbefalinger. Udvalgets medlemmer har bestået af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, og Undervisningsministeriet. Dertil har udvalget haft en følgegruppe bestående af 19 repræsentanter fra relevanter sektorer på arbejdsmarkedet, lærerforeninger og andre organisationer.
Udvalgets overordnede målsætning har bl.a. været at sørge for, at erhvervsuddannelser på Færøerne er anerkendte og på samme niveau som tilsvarende uddannelser i vores nabolande; at lave aftaler om gensidig godkendelse af uddannelser og at udbygge samarbejdsaftaler med andre lande; at forsikre nyuddannede at de kan bygge videre på deres uddannelse på Færøerne eller i andre lande; og at tilpasse erhvervsuddannelserne og organiseringen af disse efter egne forudsætninger.
Blandt de mange anbefalinger, som udvalget lægger vægt på i rapporten, er at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gøre en redegørelse for hvordan vi på Færøerne kan organisere og etablere et system for real kompetence vurdering.

Læs mere og download hele rapporten på www.yrkisdepilin.fo