Reform förväntas ge ökad smidighet

Från början av år 2018 kan alla vuxna erbjudas samma grundläggande utbildning i Finland

 
Studerande Maryam Husseini koncentrerar sig under en lektion i finska vid Vanda vuxenutbildningsinstitut, ett av Finlands största medborgarinstitut. Foto: Minna Hassinen Studerande Maryam Husseini koncentrerar sig under en lektion i finska vid Vanda vuxenutbildningsinstitut, ett av Finlands största medborgarinstitut. Foto: Minna Hassinen

Text: Carina Nordman-Byskata

Den grundläggande utbildningen för vuxna har genomgått en total förändring. Tidigare fanns det olika utbildningar på flera håll i Finland. Det skapade en brokighet, som var svår att överblicka för användarna.

Dessutom var det hög tid att se över innehållet och uppdatera grunderna för den nya läroplanen. Syftet var att garantera jämlikhet och kvalitet i utbildningen samt skapa optimala förutsättningar för studierna.

Utbildningsstyrelsen fastställde grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna i juni 2017 och de första lokala läroplanerna kunde därmed utarbetas och tas i bruk under år 2018.  

– Vi räknar med att närmare 70 % av våra studerande med invandrarbakgrund saknar ett avgångsbetyg, som skulle ge dem möjlighet att söka till andra stadiets utbildning, beskriver Marja Repo, som är utbildningschef för invandrarutbildningen vid Vanda vuxenutbildningsinstitut.

Marja är glad över att vuxna äntligen har fått sin egen läroplan för den grundläggande utbildningen. Hon ser en syntes mellan barnens uppdaterade läroplan år 2016 och den reformerade grundläggande utbildningen för vuxna.

Enhetlig studiestig

I den nya grundläggande utbildningen för vuxna sammanslogs undervisningen i läskunnighetsskedet och den förberedande undervisningen med element i integrationsutbildningen till en mer enhetlig studiestig. Utbildningsstyrelsen har under hösten 2018 publicerat digitalt läromaterial för vuxnas grundläggande utbildning, ett stöd som verkligen behövs. Materialet är än så länge tillgängligt enbart på finska.

– Vi har haft brist på bra material för vuxna här i landet, erkänner Marja. Nu finns erfarenheter från olika håll, bland annat från olika projekt, samlade och publicerade att användas av oss alla utbildningsanordnare.

En studerande kan efter fullgjord läroplikt – alltså i slutet av det år som personen fyllt 17 år – höja sina tidigare vitsord från grundskolan eller återuppta en avbruten grundskoleutbildning. I början av 2018 höjde Vanda vuxeninstitut den övre åldersgränsen från 25 år till 29 år, men framöver kommer man helt att slopa åldersgränsen för de vuxna.

– Det är inte enbart vuxna med annan kulturell eller språklig bakgrund som omfattas av den nya läroplanen, framhåller Marja. Majoriteten av studerande är personer från andra länder, men det kan även handla om personer som inte fått avgångsbetyg av grava hälsoskäl, för att de suttit i fängelse eller av andra anledningar tvingats avbryta grundskolan tidigare i livet.

Individuell studietid

Den nya timfördelningen ger tydligare ramar för studierna i läskunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet, som utgör den grundläggande utbildningen för vuxna. En vuxen utan tidigare kunskap ska kunna genomföra hela utbildningen på fyra år. De två första åren motsvarar årskurserna ett till sex och de två sista åren omfattar vad vi ofta kallar högstadiet – alltså årskurserna sju till nio.

Foto-1-Marja-Repo-(002).jpg

Utbildningschef Marja Repo efterlyser mer stöd- och läromaterial för den grundläggande utbildningen för vuxna, men litar på att detta kommer att skapas efter hand framöver. Foto: Anne Nisula

– Den nya läroplanen understryker skyldigheten att ta reda på och erkänna den studerandes tidigare förvärvade kunskap. Utbildningsanordnaren ska anpassa studierna enligt varje persons förmågor och behov genom att utarbeta en individuell studieplan, förklarar Marja. 

Beroende på den enskilda individens studiefärdigheter, motivation och vart man siktar kan man effektivera studierna. Kanske kan en person gå snabbare framåt inom vissa studiehelheter och istället satsa mer krut på att stärka språkkunskaperna, finskan eller svenskan.

– Vi har precis tagit den nya läroplanen i bruk, så ännu vet vi inte hur lång tid som kommer att behövas. Det är säkert möjligt att nå avgångsbetyg på bara något år, funderar Marja. Å andra sidan kan en annan person behöva mer än fyra år för att bli godkänd inom alla studiehelheter.

Samarbete för att gynna övergång

För att underlätta övergången till fortsatta studier eller att den studerande får ett arbete är det viktigt att utbildningsanordnarna samarbetar med varandra, i synnerhet inom yrkesutbildningen.

– Jag ser även stor nytta av samarbete med fria bildningens medborgar- och arbetarinstitut eller folkhögskolor när det gäller konst- och färdighetsämnen som exempelvis musik, kultur och motion, säger Marja. 

I den nya läroplanen ingår en del nya läroämnen, såsom hälsolära, samhällskunskap och kulturkännedom samt studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter, för att göra övergången från grundskola till andra stadiets utbildning smidig.

– Vi har ett fint samarbete med alla huvudstadsregionens utbildningsanordnare, berättar Marja. Nätverket gör att vi stöder och hjälper varandra och bidrar med olika erfarenheter, speciellt nu i början. Vår fokus med den nya läroplanen för vuxna är möjligheten att stärka läskunnighetsskedet. Vi är verkligen måna om att de ska få goda kunskaper i antingen finska eller svenska.

Jämlik finansiering

En nyhet som gläder utbildningsanordnarna är att man nu erhåller ett hundraprocentigt stöd för även de vuxnas grundläggande utbildning.

– Det spelar ingen roll om arrangören av utbildningen är privat eller offentligt ägt, så länge den lokala läroplanen är godkänd och följs.

Vid Vanda vuxenutbildningsinstitut har man ännu inte erfarenhet av andra vuxna inom grundläggande utbildning, än de som är invandrare. För närvarande (nov 2018) har de 108 studerande och ytterligare 30 personer som studerar via Utbildningsstyrelsens spetsprojekt Ungdomsgarantin. 

– De studerar alla dagtid, men det är möjligt att även erbjuda kvällsstudier. Det är så roligt att kunna följa de här människorna ut i det finska samhället och se hur de får möjligheter att kunna studera och försörja sig, avslutar Marja. 

Förutom att läsa skolämnen förbereds de studerande på hur det är att leva i det finländska samhället inom den grundläggande utbildningen för vuxna. Tillsammans funderar man på vad det betyder att bli vuxen och mer självständig, till exempel att skaffa sin egen bostad eller grunda en familj.