Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling

Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år.

 

Förslaget till ny lagstiftning om yrkesutbildningen har sänts till intressentgrupperna för utlåtanden.

Målet med reformen av yrkesutbildningen är att förnya yrkesutbildningen så att den bättre och mer flexibelt kan svara på förändringarna i ekonomin, arbetslivet och samhället och på framtidens kompetensbehov. Yrkesutbildningens uppgift är att säkerställa yrkeskunskap som ger en snabb övergång till arbetslivet samt att erbjuda möjligheter till fortgående utveckling av kunnandet under hela arbetskarriären. Enligt förslaget genomförs en reform av yrkesutbildningen på andra stadiet, vilket också är ett av regeringens spetsprojekt. 

I propositionen föreslås att en ny lag om yrkesutbildning stiftas. De nuvarande lagarna om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning upphävs. Utbildningsutbudet, finansieringen och styrningen samlas till en sammanhängande helhet som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Den examensinriktade arbetskraftsutbildningen och en del av arbetskraftsutbildningen som inte leder till examen flyttas från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet och blir en del av det nya systemet för yrkesutbildning. 

- Reformen av yrkesutbildningen är den största utbildningsreformen på över tjugo år. Reformen är ett svar på de förändrade utbildningsbehoven i arbetslivet och därtill tryggar den ungas och vuxnas tillträde till utbildning och ökar samarbetet med arbetslivet. Införande av mer lärande på arbetsplatsen är en stor möjlighet i synnerhet för att stöda ungas utbildningsvägar och sysselsättning, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Läs mer

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

UKM.png