Regeringen ändrar kursutbudet på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En mycket stor del av eleverna som deltar i utbildning på grundläggande nivå inom komvux har kommit till Sverige i vuxen ålder. Många av dem behöver utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

 
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige införde en utbildningsplikt för nyanlända den 1 januari 2018. I samband med detta ville regeringen ha en översyn av kursutbudet inom grundläggande nivå på komvux för att få en bättre anpassning till utbildningsbehovet hos nyanlända med kort utbildning.

Resultatet av översynen har lett till att regeringen från 1 juli 2018 inför två nya nationella kurser på grundläggande nivå inom komvux. En kurs inom samhällsorienterande ämnen och kurs inom naturorienterande ämnen. Regeringen har också beslutat att införa två nya syften för orienteringskurser vilka kan hjälpa nyanlända med kort tidigare utbildning. En av orienteringskurserna handlar om att stärka elevernas grundläggande digitala kompetens och den andra ger kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. De nya kurserna på grundläggande nivå på komvux är ett viktigt led i att införa utbildningsplikten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nya-komvux-kurser-ska-mota-nyanlandas-utbildningsbehov/