Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

 
Aida Hadzialic och Gustav Fridolin besöker St Botvids Gymnasium i Botkyrka. Martina Huber, Regeringskansliet Aida Hadzialic och Gustav Fridolin besöker St Botvids Gymnasium i Botkyrka.

Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Satsningen omfattar också ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Regeringen menar att för att korta tiden för nyanlända att komma i arbete behövs en reformering av etableringsarbetet samt mer resurser. Inom flera områden kommer  regeringen därför att föreslå nya satsningar och prioriteringar.

Regeringen vill satsa på bättre utbildning i svenska, en effektivare valideringsprocess och ökade möjligheter till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb. Regeringen vill också se aktiva åtgärder mot diskriminering inom arbetslivet.

Kommuner ska ges ökat stöd för att kunna ge nyanlända barn och ungdomar en bra start i Sverige. Regeringen menar att mottagande av flyktingar är en nationell angelägenhet. Alla kommuner ska därför vara med och bidra till att nyanlända ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt. Samtidigt ska kommunerna få bättre planeringsförutsättningar vid anvisning av nyanlända och möta rimliga och stabila ekonomiska villkor.

Regeringen vill att folkrörelserna och föreningarnas insatser ges mer stöd så att det blir lättare för dessa att bidra till ett värdigt flyktingmottagande. Det kan gälla olika mentorsprogram, fadderfamiljer, språkcafeer och idrottsverksamhet för barn.

Läs mer