Regeringen godkände ett invandrarpolitiskt program

 
Den 19 oktober, godkände regeringen det invandrarpolitiska programmet. Regeringen vill aktivt främja sysselsättningsinriktad invandring med det nya invandrarpolitiska programmet. Utbudet på arbetskraft i Finland kommer att minska i framtiden, eftersom befolkningen åldras. Tillgången på arbetskraft försvåras snabbare i Finland än i många andra länder i Europa. Programmet avser speciellt invandring till Finland från länder utanför EU- och EES-områdena.