Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

 
Lilja Dögg Alfreðsdóttir Lilja Dögg Alfreðsdóttir

Under den nuvarande mandatperioden kommer fler steg att vidtas för att främja utbildning i landet. Detta arbete kommer att leda till ett starkare samhälle och bättre levnadsstandard för nationen enligt Lilja, som ser fram emot att genomföra arbetet.

– Möjligheterna är många, och vi använder dem, säger Lilja.

Bland annat kommer regeringen att genomföra grundlig analys av gymnasieskolans utveckling och en plan för att ytterligare motverka dropouts från gymnasiet.

Läs mer