Regeringen i Island fortsætter kampen mod arbejdsløshed

617 mio. ISK er uddelt til forskellige sommerkurser på gymnasie-og universitetsniveau for at bekæmpe arbejdsløsheden

 
Foto: hjemmesiden Næstaskref.is Foto: hjemmesiden Næstaskref.is

Tilvalg af forskellige sommerkurser på gymnasier og universiteter er en del af regeringens indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden og fremme aktivitet og uddannelse blandt unge og arbejdssøgende. Der er planlagt et samlet beløb på 500 mio. ISK til støtte til kurser på universiteterne og 117 mio. ISK til kurser på gymnasieniveau. Der vil blive udbudt kurser af 1 til 10 ugers varighed.

Lige vægt på fjernundervisning og fysisk undervisning for at nå flest muligt

Der lægges særlig vægt på studier, der kan bruges som forberedelse til universitetsstudier, kurser indenfor erhvervsuddannelser, samt kurser indenfor livslang læring, der kan hjælpe jobsøgende med at øge deres kompetencer og/eller skifte karriere. Det forudsættes, at skolerne anvender både undervisningsfaciliteter og fjernundervisning, således at studiemulighederne når ud til hele landet uanset beliggenhed eller særlige behov.

Artiklen er fra Islands regerings hjemmeside.