Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Satsningen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och centerpartiet samt liberalerna från januari i år. Regeringen menar att det ska vara möjligt att bo och studera i hela landet och inte bara i de stora städerna.

Regeringen anser att satsningen behövs för att säkra tillgången till utbildning i hela landet och att möjligheter till studier senare i livet blir avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Genom att investera i att utveckla distansutbildningen ytterligare vill regeringen skapa bättre förutsättningar för att möta de nutida och framtida kompetensbehoven.

Regeringen menar också att det måste vara möjligt för personer utanför orter med yrkeshögskole- och högskoleutbildning att få möjlighet att utveckla sina kunskaper ytterligare utan att behöva flytta. Regeringen betonar att under de senaste åren har digitalisering och ny teknik utvecklat distansutbildningen och möjliggjort moderna utbildningar.

Läs mer her.