Regeringen påbörjar arbetet med ny forskningsproposition

 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Regeringen har i dag beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som avses presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen senast 25 oktober 2015.


Källa: Regeringskansliet