Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

 
Saana Siekkinen FFC Saana Siekkinen
Regeringens planer kan leda till att antalet antagna förstaårsstuderande inom yrkesutbildningen sjunker med många tusen. Redan i dag saknar 110 000 unga i åldern 20–29 utbildning efter grundskolan.
– Om inbesparingarna görs enbart genom att dra in studieplatser så kommer upp till 18 000 studieplatser att försvinna från yrkesutbildningen redan nästa år. Om man skär i utbildningens innehåll så motsvarar sparkravet 1 200 euro per studerande. Antagligen kommer utbildningsanordnarna att försöka spara på flera olika sätt, bedömer FFC:s arbetslivsdirektör Saana Siekkinen.
Källa: FFC