Regeringen satsar på långtidsarbetslösa

 
I årets höstbudget presenteras utformningen av jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Syftet med denna är att deltagarna ska få arbetslivserfarenhet och en möjlighet till arbetsgemenskap och delaktighet. Arbetsförmedlingen ska ges ett uppdrag att bilda en anordnargrupp, med ESF-rådet som en viktig aktör, bestående av sociala företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter m.fl., för att säkerställa att det finns tillräckligt med sysselsättningstillfällen. Deltagarna kan få sysselsättning på alla typer av arbetsplatser, såsom sociala företag, privat näringsliv, kommuner m.fl. Tredje fasen inträder efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin.
www.regeringen.se/sb/d/8271/fromdepartment/
8270/pressitem/110638#anc110638