Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 

Efterfrågan på bedömning av utländsk utbildning på både gymnasial och eftergymnasial utbildning har varit hög och kommer att öka än mer framöver. Regeringen ger därför Universitets- och högskolerådet ytterligare 10 miljoner kronor 2016 för arbetet med bedömning av utlänska betyg och examina. Skolverket får medel för att stödja kommunernas arbete med validering för nyanlända med oavslutad gymnasieutbildning. Regeringen tillför också mer pengar till att motivera och stimulera fler att vilja bli lärare inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk. Den ursprungliga satsningen på att rekrytera och höja kompetensen för lärare som arbetar med svenska för nyanlända ökar med ytterligare 40 miljoner kronor 2016. Regeringen kommer också att ge mer pengar till folkbildningen för att öka satsningen på svenska och samhällsinformation för asylsökande.

Läs mer