Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

 
Regeringen tillsätter en särskild utredare som får till uppgift att se över antagningen till universitet och högskolor. Utredningen ska se över systemet med meritpoäng och speciellt granska högskoleprovets funktion samt föreslå hur högskoleprovets roll kan begränsas vid antagningen. Utredningen ska också lämna förslag på hur kraven på grundläggande behörighet för studier ska kunna uppnås via arbetslivserfarenhet och därmed underlätta ett livslångt lärande. Regeringen poängterar att översynen och de kommande förslagen ska innebära att de som antas har rätt förkunskaper så att utbildningen kan hålla hög kvalitet.    
Läs mer