Regeringen vill införa rätt att studera på komvux

 

 

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att man vill införa en rättighet för studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Förslaget innebär en rätt för vuxna att studera inom komvux på gymnasialnivå som leder till allmän och särskild behörighet för högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan. Regeringen menar att det är en viktig reform för att ge människor tillgång till utbildning genom hela livet. Man anser också att rätten till komvux på gymnasial nivå stärker jämlikheten i utbildningssystemet då situationen idag innebär att möjligheten att komplettera sin utbildning varierar mellan olika kommuner. Regeringen vill att rättigheten ska införas under 2017.

Läs mer