Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

 
Regeringen vill reglera yrket undersköterska Darko Stojanovic

Regeringen menar att undersköterska är en heterogen yrkesgrupp där utbildningen varierar mellan individer och utbildningsanordnare. En majoritet av de som utbildas till yrket har läst kurser på gymnasial nivå inom vård och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkesgruppen undersköterska är idag den största i Sverige. Det beräknas finnas cirka 183 000 undersköterskor varav den största delen cirka 138 000 arbetar inom den kommunala sektorn på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst.

Regeringen bedömer att undersköterska är en yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas för att öka kvaliteten och säkerheten för patienter och brukare. Utredaren ska beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens innehåll och förtydliga vilka kompetenser som krävs samt föreslå en ändamålsenlig reglering av yrket.

Läs mer