Regeringen vill satsa på validering

 

Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

Inom ramen för det nya kunskapslyftet som regeringen tidigare presenterat kommer det nu också fler insatser för att på olika sätt stärka arbetet med valdering.

Regeringen vill satsa på fler kompletterande utbildningar för de personer som har en avslutad utländsk utbildning. Man vill också höja anslaget till universitet och högskolor så att dessa kan  göra fler bedömningar av utländska examina.

Regeringen avser också att stödja utvecklingen av valideringsarbetet genom fortbildningsinsatser inom området till studie och yrkesvägledare, mer medel för att utveckla validering av reell kompetens och så vill man tillsätta en ny valideringsdelegation som ska stödja, utveckla och samordna arbetet med validering fram till 2019.  

Läs mer