Regeringens satsning på kunskapslyftet fortsätter 2017

Regeringen har föreslagit fortsatta satsningar inom hela utbildningssektorn 2017 och för vuxnas lärande innebär det ett ökande antal utbildningsplatser med statlig finansiering.

 

Så här i slutet av året är det dags att summera beslut som tagits under året och vad dessa får för konsekvenser nästa år. Inom yrkeshögskolan avsätter regeringen medel för ytterligare 6000 utbildningsplatser vilket gör att det totalt inom utbildningsformen finns drygt 30 000 platser nästa år. Även den högre utbildningen på universitet och högskolor får utökade medel för att kunna ge fler möjlighet till studier 2017. Inom folkbildningen tilldelas folkhögskolorna flera tusen nya platser både för allmänna och särskilda kurser. Regeringen förstärker också stödet till de utbildningar som bedrivs inom folkhögskolorna för att motivera deltagare till studier och för yrkesutbildning för långtidsarbetslösa. Även inom den kommunala vuxenutbildningen utökas antalet yrkesutbildningsplatser på gymnasial nivå med statligt stöd 2017.

Läs mer