Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 
Jan Tore Sanner og Gina Lund Jan Tore Sanner og Gina Lund

– For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et oppdatert arbeidsliv med plass til alle og arbeidstakere med riktig kompetanse. Derfor er kunnskap, kompetanse og integrering blant regjeringens viktigste områder. Og vi må lykkes med alle tre. Ved å samle sterke fagmiljøer i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet, vil hele landet nå få tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester. Tromsø blir et kraftsentrum i kompetanse- og integreringsarbeidet, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regionkontoret skal spille en viktig rolle i å utvikle og styrke karriereveiledningstjenestene i Norge, og får blant annet oppdraget med å lage en digital karriereveiledningstjeneste. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet.

Kilde: Kompetanse Norge