Regler om forberedende voksenopplæring for å oppnå studiekompetanse

Utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet i Island har offentliggjort regler om forberedende voksenopplæring for å oppnå generell studiekompetanse. Forberedende voksenopplæring med dette formål er rettet mot voksne over25 år som søker immatrikulering men ikke oppfyller kravene for generell studiekompetanse.

 

Opplæringen skal organiseres slik at en fulltidsstuderende kan fullføre den på to semestre. Tiden kan forkortes hvis den studerende har svennebrev eller fagbrev. Opplæringen skal bygge på kunnskapsnivåer som er beskrevet i den videregående skolens studiebeskrivelser og opptakskravene for aktuelt universitet eller høyskole. Den forberedende opplæringen har som mål å forberede studenter for universitetsstudier på Island men fullført opplæring garanterer ikke opptak til alle studieretninger ved islandske universiteter eller høyskoler.

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7884